Would you like to contact this company?

Ask for a request offer

or

Ask for information
Colt International

Colt International

Korte Oijen 4
5433NE Katwijk (NB)
Netherlands

Chamber of commerce 16050647

Show phone number
Show fax number
http://www.coltinfo.nl

Colt International is al meer dan 75 jaar gespecialiseerd in het creëren van een gezonde en veilige omgeving. In zowel industriële gebouwen als in de utiliteitsbouw zorgen Colt-systemen ervoor dat mensen werken of ontspannen in een sfeer waarin lucht, licht en veiligheid in balans zijn. Binnen de werkterreinen klimaattechniek, brandbeveiliging en gebouwdesign beheerst Colt vrijwel ieder deelgebied.
Colt analyseert, adviseert, produceert, installeert en onderhoudt deze systemen.
Op de volgende pagina's vindt u alle product- en systeeminformatie over de genoemde vakgebieden:
Architecten en Nieuwbouw service
Glasconstructies voor daken en gevels
Buitenzonwering
Klimaattechniek
Service en onderhoud
Natuurlijke ventilatie
Rookbeheersing en RWA
Lamellenroosters
Advies- en Ingenieursbureau Colt Technology

Producten
Producten en systemen
Naast klimaattechniek levert Colt producten en diensten op het gebied van brandventilatie, gebouwdesign en besturingssystemen. Al deze vakgebieden kunnen zelfstandig als ook in samenhang uitgevoerd worden.

Architecten en Nieuwbouw service
Architectuur vervult in alle tijden - naast de noodzakelijke basisfunctionaliteiten - primair de taak om prestige en image door middel van vormgeving tot uitdrukking te brengen. Het beoogde esthetische effect bepaalt hoe een applicatie uitgevoerd wordt, in volledige harmonie met een gebouw of juist als blikvanger. Colt biedt ontwerpers extra service met het ontwikkelen, produceren en installeren van zowel standaard als niet standaard systemen.

Klimaattechniek
Het creëren van behaaglijke arbeidsomstandigheden is afhankelijk van verschillende factoren, waarvan het klimaat een van de belangrijkste is. Ieder gebouw heeft een eigen binnenklimaat. Een klimaat dat enerzijds bepaald wordt door temperatuur, straling, luchtsnelheid en luchtvochtigheid en dat anderzijds beïnvloed wordt door warmte of eventuele stoffen en gassen die vrijkomen bij het productieproces. Juist omdat zoveel factoren een rol spelen, benadert Colt iedere specifieke situatie vanuit een geïntegreerde aanpak: onderzoek ter plaatse, een analyse van het probleem, gevolgd door een conceptontwikkeling en een advies.

Rookbeheersing en RWA
Waar vuur is, is rook. Rook belemmert enerzijds mensen een vluchtweg te vinden en anderzijds de brandweer om de brand te bestrijden. Als specialist op het gebied van natuurlijke ventilatie werd Colt dan ook in een zeer vroeg stadium betrokken bij het onderzoek naar de rook- en warmte-afvoer van brand. Deze onderzoeken vormen de basis voor later uitgevaardigde richtlijnen. De Colt brandventilatiesystemen zorgen ervoor dat rook en hitte op een gecontroleerde manier vanaf het ontstaan van een brand uit een ruimte afgevoerd worden.

Service en onderhoud
Kwaliteit en service zijn de factoren waarmee Colt zich onderscheidt op de markt. In haar benadering staat de klant centraal. Daarom levert de servicedienst van Colt geen standaard pakket aan diensten, maar wordt ieder onderdeel afgestemd op de specifieke behoefte en omstandigheden van die klant. Een garantie voor een maximaal rendement op een investering.
Colt beschikt over een professionele organisatie voor onderhoud en renovatie. Technisch adviseurs zijn dagelijk onderweg om, samen met de opdrachtgever, ter plekke vast te stellen wat er moet gebeuren om een installatie volledig operationeel te houden of te maken.

Colt Technology
Colt Technology BV is het onafhankelijke adviesbureau van de Colt groep en gespecialiseerd in het onderzoeken en analyseren van vraagstukken op het gebied van:

het thermisch klimaat
het akoestisch klimaat en
de luchtkwaliteit
De volledige meetresultaten worden vastgelegd in een rapport en aan de hand hiervan adviseert Colt Technology een optimale oplossing of geeft aanbevelingen voor eventuele noodzakelijke verbeteringen.

Ventilatiewand en esthetische gevelbekleding.Ieder gebouw heeft voorzieningen nodig voor technische installaties zoals ventilatie, verwarming en airconditioning.
Hiervoor moeten vaak openingen in de gevel vrijgelaten worden of installaties op het dak aangebracht worden.
Voor het afschermen hiervan heeft Colt verschillende louvresystemen in haar programma opgenomen. Deze systemen kunnen worden ingezet als esthetische gevelbekleding met als doel het verbergen van de voorzieningen.
Ze kunnen echter ook als ventilatierooster toegepast worden, waarbij een bepaalde prestatie op het gebied van luchttoevoer en -afvoer geleverd wordt in combinatie met regenwering.

Door de flexibele en buitengewone technieken kunnen de Colt louvresystemen toegepast worden in ieder gebouw. Welke vorm, kleur of afmeting ook benodigd is.
Doel van de toepassing en het beoogde esthetische effect bepalen de uitvoering. Bijvoorbeeld in volledige harmonie met een gebouw of juist als blikvanger.
De systemen worden toegepast in de utiliteitsbouw en in (semi-) industriële gebouwen.


Diensten
Service en onderhoud
Kwaliteit en service zijn de factoren waarmee Colt zich onderscheidt op de markt. In haar benadering staat de klant centraal. Daarom levert de servicedienst van Colt geen standaard pakket aan diensten, maar wordt ieder onderdeel afgestemd op de specifieke behoefte van die klant. Een garantie voor een maximaal rendement op een investering.
Voor technische installaties zijn hiervoor een lange levensduur, gekoppeld aan een betrouwbare en veilige werking en een absoluut minimum aan storingen en reparaties essentieel.

Professionele organisatie
Colt beschikt over een professionele organisatie voor onderhoud en renovatie. Technisch adviseurs zijn dagelijks onderweg om, samen met de opdrachtgever, ter plekke vast te stellen wat er moet gebeuren om een installatie volledig operationeel te houden of te maken. Alle belangrijke aspecten worden daarbij exact in kaart gebracht.
De monteurs werken in ploegen van 2 mensen, die deels generalist, deels specialist zijn in de systemen die Colt levert.

De service en onderhoudsafdeling


Snelle levering
Als leverancier beschikt Colt over een ruime voorraad aan onderdelen. De meeste daarvan zijn standaard in de servicewagen aanwezig. Voor de overige onderdelen beschikt Colt over een eigen magazijn, waardoor een snelle levering naar de serviceploeg gewaarborgd is.

Iedere installatie
De service en onderhoudsafdeling beperkt zich niet alleen tot Colt installaties. Wat betreft de benodigde vakkennis, meetapparatuur en specialistisch gereedschap is er veelal weinig of geen verschil met installaties van andere fabrikanten.

Colt service
Hoe goed een technische installatie ook ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd is, het optreden van een storing kan nooit uitgesloten worden. Servicegerichtheid begint dan ook met het geven van een maatgesneden service, zeker in die gevallen waar het productieproces afhankelijk is van het probleemloos functioneren van de geleverde installatie.
De service van Colt begint bij het opnemen van de storing. Deze wordt geanalyseerd en, op basis van de afspraken met de klant, ingepland. Van daaruit wordt ook de juiste serviceploeg aangestuurd.

Filterservice
De Colt service en onderhoudsafdeling biedt een compleet filterprogramma voor luchttoevoer als -afvoer uit voorraad: voorfilters van EU1 tot EU5, zakkenfilters van EU3 tot EU9, minipleat compact cassettes van EU6 tot EU15, deep pleat Hepa filtratie Q, R en S, evenals actief koolfiltratie.

Colt onderhoud
Goed onderhoud garandeert een optimale werking van een installatie, minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur. Daarnaast biedt een onderhoudsprogramma een unieke mogelijkheid om een installatie aan te passen aan veranderingen in een productieproces, besparende ontwikkelingen in de toegepaste techniek en veranderende regelgeving.
Onderhoud kan preventief of correctief van karakter zijn en heeft, afhankelijk van het soort installatie, verschillende zwaartepunten:

Algemeen onderhoud;
Algemeen onderhoud richt zich op het controleren, reinigen, repareren en vervangen van die onderdelen, die essentieel zijn voor het functioneren van de installatie.
Koeltechnisch onderhoud;
Bij onderhoud aan koelinstallaties wordt speciaal aandacht gegeven aan de koeldichtheid van het systeem. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens STEK-eisen, waaronder uitvoerige rapportage en het bijhouden van het CFK logboek. De wetgeving verplicht dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door STEK gecertificeerde bedrijven. Colt is in het bezit van deze certificering.
Regeltechnisch onderhoud;
Bij regeltechnisch onderhoud worden alle functies van regel-, bediening- en beveiligingsystemen gecontroleerd en bijgesteld, waaronder ook de filterbewaking. Daarnaast wordt, bijvoorbeeld, de gas- en luchtdruk gecontroleerd en geijkt, worden motorstromen genoteerd en vlambewaking en branderautomaten getest.
Onderhoud aan RWA-systemen;
Bij brandbeveiligingsinstallaties wodt speciaal aandacht gegeven aan het controleren en testen van de onderdelen die noodzakelijk zijn voor een feilloze, automatische werking van het systeem. Colt is een gecertificeerd rookbeheersingsbedrijf. Onderhoud aan alle systemen geschiedt volgens de geldende regels. Voor gecertificeerde systemen wordt bovendien een rapport geleverd en verlenging van het certificaat aangevraagd. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een gediplomeerd (NCP-erkend) onderhoudsdeskundige.
Onderhoud aan verwarmingsinstallaties.
Onderhoud aan verwarmingsinstallaties richt zich op het controleren van rookgasafvoerkanaal, gasklep, ventilator, branderbed, ontsteking, thermostaat, warmtewisselaar en bediening. Daarnaast wordt gelet op gaslekkage, branderdruk en worden uitblaaslouvres opnieuw ingesteld. Colt monteurs zijn opgeleid voor het uitvoeren van periodiek onderhoud en periodieke inspectie volgens de regeling van SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties).


Referenties
Hieronder vindt u praktijkvoorbeelden van oplossingen die door Colt zijn gerealiseerd:

Buitenzonwering:
Zonwering met glazen lamellen geïntegreerd in kantoorpand
Duurzaam bouwen met Colt Shadovoltaic
Zonwering kleuterschool onderdeel van stedebouwkundig concept
Uniek hergebruik voormalig schakelstation
Notariskantoor Suvee & Schilperoort, Een gebouw als een muziekstuk
OPZ Rekem (België), Glazen lamellen als tweede gevel
SD Worx, Ingrijpende renovatie van het kantoorgebouw aan het Schoonebekeplein
INTERNATIONAAL, Diverse internationale praktijkvoorbeelden

Natuurlijke ventilatie:
Decospan, mechanische én natuurlijke ventilatie rekenen af met enorme onderdruk
Nampak, voert warmte extrusieproces op natuurlijke wijze af
Vervanging ventilatieramen biedt Forbo extra voordelen.
Glaverbel, enorme warmtelast onder controle
Klimaatinstallatie biedt bedrijfszekerheid bij Suikerunie
Natuurlijke ventilatie: eenvoudig en doeltreffend bij Koramic
Arbeidsomstandigheden heeft prioriteit bij Georgia Pacific

Mechanische ventilatie:
Volledig geautomatiseerde ventilatie en verwarming bij Hoza
Best mogelijke klimaat als arbeidsvoorwaarde bij Ten Cate Nicolon
Klimaatbeheersing als oplossing voor lasdampprobleem bij De Gier & Bezaan Cascobouw B.V.
Optimale werkomstandigheden bij Oerlemans Plastics B.V.
Een woud van luchtkousen ventileert Daf Truck N.V.
Ventilatieconcept is enorme hitte bij Krehalon Synclair Packaging de baas


Overig

Bijzondere Productiefaciliteiten
Colt Productie Bv heeft nu nog capaciteit ter beschikking voor derden op haar:
‘Cut to length line met ponsnibbelmachine’
voor de verwerking van aluminium producten.

De Dimeco machine van Colt Productie BV verwerkt aluminium band met een max. dikte van 3 mm., een max. breedte van 500 mm. en een lengte van max. 6000 mm. Het grote voordeel van deze machine is dat achter het cut to length line gedeelte een ponsnibbelmachine is geschakeld waardoor het verwerken van aluminium band zeker bij grotere series economisch gezien zeer concurrerend is. Afhankelijk van het product zijn dit series van 500, 1000 of 2000. Voor sommige producten worden er kilometers op verwerkt.
Een groot voordeel is ook dat er ten opzichte van conventionele ponsnibbelmachines er aanzienlijk minder afval ontstaat.

In het verlengde van de Dimeco kunnen wij eventueel ook zetwerk tot 6000 mm uitvoeren.

Voor meer informatie:
Colt Productie BV
De heer R. Rademaker
Telefoon 0485 – 39 98 70

Employee amount >1000
Sectors Corporate buildings, (Market) Halls, Electrotechnical installations, Isolation works, Building workmanship, Installation of blinds and shutters
Software Microsoft Word

Products

Operations

Materials